labor.com.tr Laboratuvar Malzemeleri, Laboratuvar Kimyasallar?, Laboratuvar Cihazlar?, Laboratuvar Terazileri, K...

labor.com.tr
Title: Laboratuvar Malzemeleri, Laboratuvar Kimyasallar?, Laboratuvar Cihazlar?, Laboratuvar Terazileri, K...
Keywords: wtw ph metre, wtw iletkenlik ?l?er, wtw oksijen metre, hanna ph metre, precisa terazi, kern terazi, precisa kern hassas terazi, tfa termo-higro metre, su banyosu, etüv, ph ka??d?, merck kimyasal, des...
Description: Laboratuvar Malzemeleri Online Sat?? Sitesi 0850 840 1 444
labor.com.tr is ranked 873903 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $59,145. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. labor.com.tr has 43% seo score.

labor.com.tr Information

Website / Domain: labor.com.tr
Website IP Address: 185.122.13.25
Domain DNS Server: ns1.myideasoft.com,ns2.myideasoft.com

labor.com.tr Rank

Alexa Rank: 873903
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

labor.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $59,145
Daily Revenue: $162
Monthly Revenue $4,861
Yearly Revenue: $59,145
Daily Unique Visitors 14,908
Monthly Unique Visitors: 447,240
Yearly Unique Visitors: 5,441,420

labor.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 28 Jul 2016 08:52:17 GMT
Server nginx

labor.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
wtw ph metre 0 0.00%
wtw iletkenlik ?l?er 0 0.00%
wtw oksijen metre 0 0.00%
hanna ph metre 0 0.00%
precisa terazi 0 0.00%
kern terazi 0 0.00%
precisa kern hassas terazi 0 0.00%
tfa termo-higro metre 0 0.00%
su banyosu 2 0.20%
etüv 1 0.04%
ph ka??d? 0 0.00%
merck kimyasal 0 0.00%
des... 0 0.00%

labor.com.tr Traffic Sources Chart

labor.com.tr Similar Website

Domain Site Title

labor.com.tr Alexa Rank History Chart

labor.com.tr aleax

labor.com.tr Html To Plain Text

Laboratuvar Malzemeleri, Laboratuvar Kimyasallar?, Laboratuvar Cihazlar?, Laboratuvar Terazileri, Kimya Malzemeleri, Laboratuvar Cam Malzemeleri üye Giri?i üye Ol Facebook ile ba?lan Sepetim (0) ürün - ANASAYFA K?MYASALLAR CAM MALZEMELER C?HAZLAR SARFLAR SU ANAL?Z? LAB. GüVENL??? B?ZE ULA?IN üRüN GRUPLARI CAM MALZEMELER Adapt?rler Adapt?r Alonj Boru Dirsek ?ilif Balon Balon Joje Ba?l?k Beher Büret Cihazlar Desikat?r Destilasyon Düzene?i Erlen Huni Ay?rma Hunisi Damlatma Hunisi Gooch Hunileri Huni ?mhoff Hunisi Kapak Kaplar Kar??t?r?c? Kolon Kristalizuar Kroze Kuvars kroze Manometre Mezür Musluk Petri Kutusu Piknometre Pipet Piset ?i?e So?utucu Soxhlet Ekstrakt?rü Tüp Vakum ve Süzme Setleri GüVENL?K MALZEMELER? Acil Koruma Du?lar? G?z Du?lar? G?z Vücut Du?lar? El Koruyucular Genel Ama?l? El Koruyucular? Kesikten Koruma Kullan At Eldivenler Mekanik Deri El Koruyucular? G?z Koruma ürünleri G?z Y?kama Solüsyonlar? Is?ya Kar?? El Koruyucular? ?tfaiyeci Eldiveni Kaynak?? Eldiveni Kimyasal Ta??ma ve Saklama Kaplar? Emniyetli Dolaplar Emniyetli Kap ve Tanklar Varil Ekipmanlar? Kimyasala Kar?? El Koruyucular? Maske Filtreleri Solunum Koruyucular Maske Filtreleri Tek Kullan?ml?k Maskeler Tekrar Kullan?labilir Maskeler Tehlikeli Kimyasal Emicileri ve N?tralizerler Tehlikeli Kimyasal D?külme Kiti Tehlikeli Kimyasal Emiciler Tehlikeli Kimyasal N?tralizasyon Kiti Tehlikeli Kimyasal N?tralizerler SU ANAL?Z C?HAZLARI MULT? PARAMETRE ?L?ER Cep Tipi Multi Parametre ?l?er Masa Tipi Multi Parametre ?l?er Multiparamatre Elektrodlar? Portatif Multi Parametre ?l?er Analiz?rler Boi ?l?erler Bulan?kl?k ?l?erler Bulan?kl?k ?l?er Bulan?kl?k ?l?üm Elektrodu Fotometreler Fotometreler Mini Fotometreler ION Metreler Koloni Say?c?lar Solunum Termoreakt?rler K?MYASALLAR Analitik Kimyasallar Absorbsiyon ve Filtrasyon Aldehitler ve Ketonlar Analitik Test Kitleri Asitler Di?er Analitik Kimyasallar D?külen S?v?lar i?in Absorbanlar ?ndikat?rler Karl Fischer Reaktifler ve Standartlar? Kostik Alkali ve Bazlar Kurutma Arac?lar? Lab Ekipmanlar?n?n temizli?i Metal ve Metal oksitler Numune Alma ve Temizleme Arac?lar? Solventler Standart Referans Malzemeler Su ve G?da Analitikleri Temizlik Uygulamalar? Tuzlar Volumetrik ??zeltiler Ara?t?rma Kimyasallar? ?norganik Kimyasallar Organik Kimyasallar Mikroskopi Kimyasallar? Bakteriyoloji Boyalar? Hematoloji ürünleri Histoloji ürünleri Mikroskopi Boyalar? Mikroskopi ??in Evrensel Reaktifler Neo - ürünler Sitoloji ürünleri Yan ürünler Teknik Kimyasallar LABORATUVAR C?HAZLARI POMPALAR Musluk ve Vanalar Peristaltik Pompa Vakum Pompas? Varil ve Bidon Pompalar? PH METRE Cep Tipi pH Metre Masa Tipi pH Metre Orp ?l?er Orp ?l?üm Elektrodu pH Ka??tlar? pH Kalibrasyon S?v?s? pH Metre Elektrodu Portatif pH Metre Su Sertlik Ka??tlar? ?LETKENL?K ?L?ER CepTipi ?letkenlik ?l?er ?letkenlik Elektrodu ?letkenlik Kalibrasyon S?v?s? Masa Tipi ?letkenlik ?l?er Portatif ?letkenlik ?l?er OKS?JEN METRE Masa Tipi Oksijen Metre Oksijen Elektrodu Portatif Oksijen Metre SPEKTROFOTOMETRE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE SIVI AKTARIM C?HAZLARI Büret Dispenser Otomatik Pipet Pipet Pompas? MEKAN?K C?HAZLAR Manyetik Kar??t?r?c? Vorteks Mekanik Kar??t?r?c? Homojenizat?r De?irmen ?alkalay?c? Rotary Evaporat?r Blender Elek Elek Sarsma Cihaz? Elek Toplama Kab? K?r?c? ??ütücü ve Par?alay?c? Reakt?r ISITICI C?HAZLAR Asans?rlü F?r?nlar Atmosfer Kontrollü Kamara F?r?nlar Bakteriyolojik Su Banyosu Balon Is?t?c? Buhar Banyolar? Cam Ergitme F?r?nlar? ?ini Pi?irim F?r?nlar? Dental f?r?nlar Gradyant F?r?nlar ?nkübat?r Is?t?c? Tabla Is?tmal? Kum Banyosu Kamara F?r?nlar Klimatik Cihazlar Kül F?r?n? Kuru Blok Is?t?c? Otoklav ?zel Dizayn F?r?nlar So?utma Kontrollü H?zl? Pi?irim F?r?nlar? Sterilizat?r (Etüv) Su Banyosu Termostat Tünel/Roller F?r?nlar Tüp F?r?nlar Vakumlu F?r?nlar SO?UTUCU C?HAZLAR Derin Dondurucular Kit Saklama Dolab? Ta??nabilir So?utucular SANTR?FüJ C?HAZI Laboratuvar Santrifüj Cihazlar? Rotor SAF SU C?HAZI Millipore Saf Su Cihazlar? Saf Su Cihazlar? V?SKOZ?METRE Kinematik Viskozimetre Krebs Viskozimetre Rotasyonel Viskozimetre Sine-wave Vibro Viskozimetre M?KROB?YOLOJ? C?HAZLARI Densitometre Temizleyici Cihazlar GIDA KONTROL C?HAZLARI K?zartma Ya?? Kontrol Cihaz? Meyve Sertlik ?l?üm Cihaz? Süt Analiz Cihazlar? Datalogger G?da Analiz Cihazlar? Polarimetre Tuzluluk ?l?er TEKST?L LAB. C?HAZLARI Ask?l? Kurutma F?r?n? I??k Kabini numune boyama makinesi Otomatik ??kr?k Perspirometre Sürtünme Hasl??? Test Cihaz? Y?kama Hasl??? Test Makinesi BOYA KONTROL C?HAZLARI Aplikat?r Sarflar? Boya Aplikat?rü Boya Kontrol Test Ka??d? Film Kal?nl??? Grindometre Kaplama Kal?nl??? ?l?üm Cihaz? Piknometre Vizkozite Kab? Ya? Film Kal?nl??? ?l?me Tara?? METEOROLOJ? C?HAZLARI Altimetre (Yükseklik ?l?er) Anemometre (Rüzgar H?z? ?l?er) Barometre Hava ?stasyonu Higrometre Meteoroloji ?stasyonu Plüviyometre (Ya?mur ?l?er) Sens?r Termo barometre Termo-Higrometre Termometre TERMOMETRE Bah?e Termometresi Buzdolab? Termometresi Galilei Galileo Termometresi G?da Termometresi Havuz Termometresi ?nfrared Termometre Kimya Termometresi Maximum Minimum Termometre Pencere Termometresi Sauna Termometresi Termokupl KRONOMETRE - PUSULA Dijital Timer (Zamanlay?c?) Ad?m ?l?er Güne? Saati Kronometre Kum Saati Mekanik Timer (Zamanlay?c?) Pusula Saat OPT?K C?HAZLAR Büyüte? Loop Mikroskop ?L?üM VE KONTROL Ah?ap-Beton Nem ?l?er CO2 ?l?er Gürültü ?l?er I??k ?l?er Kal?nl?k/Sertlik ?l?erler Radyasyon ?l?er Renk ?l?er Tah?l Nem ??er Toprak pH-Nem ?l?er TERAZ? Analitik Terazi Basit Terazi Eczane Terazisi Endüstriyel Terazi Hassas Terazi Kalibrasyon A??rl??? Kuyumcu Terazisi Medikal Teraziler Semi Mikro Terazi Yo?unluk Kiti NEM TAY?N C?HAZI Kül Tayin Cihaz? Nem Tayin Cihaz? DEZENFEKS?YON VE YIKAMA Dezenfeksiyon ve Y?kama Deterjanlar? Laboratuvar Tipi Bula??k Makinesi ER?ME NOKTASI TAY?N C?HAZI KALOR?METRELER KOLOR?METRELER LABORATUVAR FIRINLARI Asans?rlü F?r?nlar Atmosfer Kontrollü F?r?nlar Kamara F?r?nlar Tüp F?r?nlar Yakma Ve Tuz Ergitme F?r?nlar? MüHEND?SL?K DENEY SETLER? PETROL TEST CIHAZLARI Petrol Test Cihazlar? POLAR?METRE Polarimetre PüSKüRTMEL? KURUTUCU REFRAKTOMETRE Akü-Antifiriz Rekfaktometresi ?ay Refraktometresi Deniz Suyu Refraktometresi Kahve Refraktometresi Klinik Refraktometresi Meyve Asidi Refraktometresi Meyve-Meyve Suyu Refraktometresi Nem Refraktometresi Re?el-Bal Refraktometresi Sanayi Refraktometresi Saplama Tipi Refraktometre ?arap Refraktometresi Sos Refraktometresi Süt Refraktometresi Tuzluluk Refraktometresi Vakumlu Refraktometre SOLAR TEST üRüNLER? Solar Simülat?rler STER?L?ZASYON TERMAL KAMERA Termal Kamera T?TRAT?R Titrat?r ULTRASON?K BANYO Ultrasonik Banyo VAL?DASYON VAL?DASYON H?ZMETLER? VAL?DASYON SET? YüZEY KAPLAMA S?STEMLER? SARF MALZEMELER PLAST?K MALZEMELER Baget Eppendorf Tüpleri Guko Seti Hortum Huni ?drar Beheri ?mhoff Huni Stand? ?mhoff Hunisi Ka??k Kova ve Tepsiler Kürek Kurutma Sehpas? Parafilm Past?r Pipeti Penset Petri Kutusu Pipet Stand? Pipet ucu Piset Plastik Adapt?r Plastik Balon Joje Plastik Beher Plastik Erlen Plastik Kulplu Beher Plastik Mezür Uzun Form Plastik ?i?e Puar Santrifüj/Falkon Tüpleri ?ilif Pensi ?i?e Ta??y?c?s? Spatül Tüp Stand? METAL MALZEMELER Alüminyum denge halkalar? Alüminyum ?i?e Alüminyum Tart?m Kab? Amyant Tel Balon Ma?as? Beher Ma?as? ?elik Beher F?r?a ?e?itleri Huni Huni Halkas? Kapsül Kapsül Ma?as? Ka??k K?ska? Kroze Demir Kroze Ma?as? Kroze Paslanmaz ?elik Kürek Laboratuar Krikosu Laboratuar Stand? Dikd?rtgen Laboratuar Stand? ü? Ayakl? Makaslar Mantar Delme Seti Manyetik bal?k tutucu Mohr Pensi ?ze Sap? ?ze Teli Pensler Pipet Y?kama Kutusu Sacayak Spatüller Tel Sepet Tepsi paslanmaz ?elik Tüp Sporu PORSELEN MALZEMELER Buhner Hunisi Kapsül Kaserol Kroze HAVANLAR Agat Havan Cam Havan Porselen Havan NUMUNE ALMA üRüNLER? Kat?lardan Numune Alma K?vaml? ürünlerden Numune Alma S?v?lardan Numune Alma DAMITMA DüZENE?? Ah?ap Dam?tma Sistemi Krom Dam?tma Sistemi Labor-Teknik Dam?tma Sistemi Pirin? Dam?tma Sistemi AH?AP MALZEMELER Ah?ap tüp k?skac? ALüM?NA MALZEMELER Alümina Kay?klar Alümina Potalar F?LTRASYON Cam Elyaf Filtre Ka??d? Filtre Ka??tlar? Kahve Filtrasyon Seti Membran Filtre ??r?nga Ucu Filtre Süzme Seti Vakumlu Filtrasyon Pompas? ITO CAMLAR ITO Mikroskop Camlar ITO Premium Camlar ITO Standart Camlar KAU?UK MALZEMELER Adapt?r Hortumlar MANTAR üRüNLER? Mantar Balon Altl??? Mantar T?palar ?i?e Mantarlama Cihaz? PLAT?N MALZEMELER S?L?KON MALZEMELER Hortumlar V?TR?NDEK?LER Merck Millipore Merck Millipore yetkili distribüt?rü olarak sat???n? yapt???m?z Merck Millipore ürün gruplar?; Analitik ve Numune Haz?rlama, Biyofarmas?tik, Mikrobiyal Test ??zümleri, IVD/OEM Malzemeleri ve Reaktifleri, Ya?am Bilimleri Ara?t?rma, Reaktifler Kimyasallar ve Laboratuvar malzemeleri, Klasik Farmas?tik ürünleri ve Su Safla?t?rma Cihaz ve Sistemleri ?eklindedir. WTW Sat???n? yapt???m?z Laboratuvar ve Saha tipi ürün gruplar? i?erisinde; ph metreler, ORP ?l?erler, iletkenlik ?l?erler, DO, BO? ?l?erler, multiparametre ?l?erler, bulan?kl?k ?l?erler, termoreakt?rler, UV ve VIS spektrofotometreler, fotometreler, termoreakt?rler, koloni say?c?lar ve tüm ürünlerin sarflar?, reaktifleri, elektrotlar? bulunmaktad?r. ATAGO 1940 y?l?nda kurulan ATAGO, optoelektronik ürünler alan?nda dünyan?n en güvenilir ve yenilik?i markas? olmu?tur. Sat???n? yapt???m?z ATAGO marka ürün gruplar? aras?nda refraktometreler, petrokimya, g?da ve i?ecek i?leme, metalurji gibi sanayi kollar?n?n vazge?ilmez kalite kontrol ekipmanlar? bulunmaktad?r. E-Bülten’e Kay?t Ol Kampanyalar?m?zdan ilk siz haberdar olun. Kurumsal Hakk?m?zda Havale Bildirim Formu Sertifikalar?m?z ?leti?im Formu ?leti?im Al??veri? Güvenli Al??veri? Kargo ve Teslimat Banka Hesap Bilgilerimiz Mü?teri Hizmetleri Sat?? S?zle?mesi Gizlilik ve Güvenlik ?deme ve Teslimat Rahvanc? Sokak. No : 4 34440 Bah?ekap? - Emin?nü FAT?H / ?STANBUL 0(850) 840 1 444 info@labor.com.tr Copyright 2015 ? Web sitemizde yer alan Markalar, G?rseller, ürün A??klamalar?n?n tümünün haklar? sakl? ve sahiplerine aittir. Al?nt? yap?lmas? durumunda yasal süre? ba?lat?lacakt?r. labor.com.tr Kredi kart? bilgileriniz 256bit SSL sertifikas? ile korunmaktad?r. ürün ?nizlemesi Bu site, IdeaSoft? - Ak?ll? E-ticaret Paketleri ile haz?rlanm??t?r.

labor.com.tr Whois

Domain Name: LABOR.COM.TR